December 01, 2023

अन्तर्वार्ता

शिक्षामा निजी लगानीको सुरक्षा

आफ्नो जीवनकालमा गणित विषयका चर्चित शिक्ष

शिक्षालाई सीप र  प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ

आफ्नो जीवनकालको तीन दशक शिक्षा क्षेत्रमा

अन्तर्विज्ञानमुखी शिक्षाको विकास र आवश्यकता

मानिसले सिक्नुपर्ने कुरा कडा परिश्रमी तथ

संस्था जीवन्त राख्न दूरदृष्टि : ईश्वर गुरुङ

स्याङ्जा जिल्लाको तत्कालीन तरुण गाविस–